• Vertrouwenscontactpersoon Caribe

  Hallo, ik ben Pauline Vink, vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij b.s.c. Caribe. 

  Ik ben in 2018 gevraagd voor deze functie en heb de opleiding VCP van de NOC*NSF met succes gevolgd. Mijn taak is als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag over grensoverschrijdend gedrag door iemand van onze vereniging. Ik bied een luisterend oor, geef raad en verwijs door naar geschikte hulp.

 • Rol van de vertrouwenscontactpersoon

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van b.s.c. Caribe?
  Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging, dan ben je welkom bij de VCP.
  De vragen die je hebt kunnen gaan over:
  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van b.s.c. Caribe op de juiste plaats is.

  Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
  Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg gebeuren!

  De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daarvan op de hoogte bent.
  Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

  Onze Vertrouwenscontactpersoon
  De VCP zal mensen persoonlijk opvangen, maar niet verder begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten b.s.c. Caribe.
  De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen b.s.c. Caribe.
  Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: vcp@caribe.nl of telefonisch: Pauline Vink (06 - 27007518)

  Als er sprake is van ongewenst gedrag en je wilt het niet meteen bespreken met een vertrouwenscontactpersoon van b.s.c. Caribe, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF-meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 euro per minuut).