Personalia

Achternaam (verplicht)

Voorna(a)m(en) (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Nationaliteit (verplicht)

M/V

VrouwMan

Contactgegevens

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoon

E-mail (verplicht)

Pasfoto (verplicht)

Lidmaatschap

Ik meld me aan als (verplicht)

Team-voorkeur

Vorige vereniging

Nevenactiviteiten

Betreft

Beroep/hobby

Ik zou het volgende kunnen doen voor Caribe (verplicht)

Wij zullen geheel vrijblijvend met je overleggen op welke manier jij iets kunt bijdragen aan onze vereniging, zoals in de spelregels contributie en lidmaatschap staat omschreven.

Contributie

Lees het contributiereglement

Lees de spelregels contributie en lidmaatschap

Rekeningnummer

Naam rekeninghouder

Hierbij machtig ik BSC Caribe de jaarlijkse contributie af te schrijven

Plaats(verplicht)

Datum
26 januari 2020

Akkoord

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en het contributiereglement en verklaar de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.