• Gedragscode bsc Caribe

  Iedereen bij Caribe:


  IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij ons vertrouwenspersoon, Pauline Vink.

  TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander.

  RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

  GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

  BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

  HOUDT ZICH AAN DE REGELS: houd je aan deze gedragscode en alle andere afspraken die er worden gemaakt. Spreek elkaar aan op deze gedragsregels.

  TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

  DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

  IS EERLIJK en SPORTIEF: Wees als speler, coach en toeschouwer sportief tijdens en na de wedstrijd. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld en gebruik geen doping.

  ROOKT NIET IN TENUE: Het is verboden in tenue en/of tijdens wedstrijden te roken.

  ROOKT NIET TIJDENS JEUGDWEDSTRIJDEN: Het is verboden te roken tijdens jeugdwedstrijden en trainingen. Dit geldt voor iedereen die zich in, op of rondom de tribune, dug-out, velden of kantine bevindt.

  BEN JE 18+ EN DRINK JE NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL?
  DRINK DAN MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT