• Bestuur

  Functie

  Naam

  E-mail

  Voorzitter

  Joeri van de Vegte

  voorzitter@caribe.nl

  Penningmeester

  Nikki Smit

  penningmeester@caribe.nl

  Secretaris

  Michelle Bruijn

  secretaris@caribe.nl

  Technische zaken

  Luigi Zimmerman

  tc@caribe.nl | luigizimm@gmail.com

  AVG coördinator, terrein- en gebouwbeheer

  Gijs Textor

   gijstextor@live.nl

  Evenementen en horeca

  Neo Maduro

  neo_23_3@hotmail.com

  Algemeen lid (materiaal)

  Hilde Bosker

  materiaal@caribe.nl

   
 • Commissies

  Overige functies & commissies

  E-mail

  Ledenadministratie

  ledenadministratie@caribe.nl

  Wedstrijdsecretaris

  wedstrijdsecretariaat@caribe.nl

  PR & Sponsorcommissie

  pr.sponsoring@caribe.nl

  MVP commissie

  mvp@caribe.nl

  Pinkstertoernooi commissie

  caribeix@hotmail.com

  Kascommissie

  penningmeester@caribe.nl

  Materiaal commissie

  materiaal@caribe.nl

 • Organogram (update: 4 juli 2021)

  Update: 4 juli 2021