• ALV - 7 februari, 19.30u

 • Vrijdagavond 7 februari om 19.30 uur vindt de jaarlijkse Algemene leden vergadering (ALV) plaats in de kantine van Caribe. Anders dan voorheen start de vergadering daadwerkelijk om 19.30 uur. De Statuten bevatten namelijk geen quorumeis. Met andere woorden, de ALV kan altijd doorgang vinden ongeacht het aantal aanwezige leden. 

  Tijdens de ALV blikken we onder andere terug op 2019, wordt de begroting voor 2020 besproken, evenals de contributie.

  Andere onderwerpen:

  - Algemeen jaarverslag van de voorzitter, secretaris en TC

  - Financieel jaarverslag 2019

  - Beleid over bestemming niet-structurele inkomsten

  - Beleid over tussentijds aantrekken spelers

  - Gedragscode Caribe

   

  Net zoals een vereniging, is een ALV niks zonder (ouders van) leden; zorg dus dat je erbij bent!

   Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan graag afmelden door een mail te sturen naar secretaris@caribe.nl.